สวรรค์ 6 ชั้น ใครจะไปอยู่ชั้นไหนขึ้นอยู่กับอะไร?

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2557

 
 
สวรรค์ 6 ชั้น ใครจะไปอยู่ชั้นไหนขึ้นอยู่กับอะไร?
 
 

สวรรค์ชั้น ๑ จาตุมหาราชิกา ผู้ที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเป็นประเภททำบุญไม่ค่อยเป็น  บุญก็ไม่ค่อยทำ  นาน ๆ ก็จะทำสักที นาน ๆ ทำทีก็ยังทำไม่ค่อยจะเป็น  บุญจึงบริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์  เช่น ทำบุญแล้วก็จะเอาคุณด้วย  แล้วก็ทำบุญน้อย   บาปก็มีอยู่ แต่บุญมากกว่า ก่อนตายใจนึกถึงบุญก่อน ก็เลยไปเกิดชั้นนี้

สวรรค์ชั้น ๒ ดาวดึงส์ ทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นความดี เป็นสิ่งที่ควรทำ แล้วก็สั่งสมบุญ สั่งสมเทวธรรมเอาไว้ มีหิริ มีโอตัปปะ ก็ไปเกิดในชั้นนี้ ถ้าบำเพ็ญวัตตบท ๗ ก็เลยได้เกิดเป็นพระอินทร์  ซึ่งเป็นตำแหน่งของพระอินทร์

สวรรค์ชั้น ๓ ยามา ประเภทนี้ทำบุญเพราะว่า อยากจะรักษาประเพณีแห่งการทำความดีนี้เอาไว้  คล้าย ๆ เห็นบรรพบุรุษวงศ์ตระกูลทำมา ผู้หลักผู้ใหญ่สั่งสอนมา หรือที่เป็นบรรพชิตก็จะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ ก็ทำกันไปตามธรรมเนียมกันไปอย่างนั้น มักจะไปเกิดชั้นยามา

สวรรค์ชั้น ๔ ดุสิตบุรี จะเป็นประเภทอยากสงเคราะห์โลก  ประเภทที่คิดเล็กไม่เป็น คิดใหญ่ไปเลย คิดการใหญ่แต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียว หวังสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

สวรรค์ชั้นที่ ๕ นิมมานรดี พวกที่เห็นคนอื่นเขาทำแล้วได้รับการยกย่องส่งเสริม  อยากจะได้บุญอย่างนี้บ้าง ทำเพราะอยากจะเป็นแบบที่เขาเป็น  อย่างเช่น นางวิสาขา ภพก่อน ๆ โน้น เห็นผู้มีบุญได้รับการแต่งตั้งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศทางด้านอุปัฏฐากฝ่ายอุบาสิกา ทำบุญเสร็จก็จะตั้งความปรารถนาอยากเป็นอย่างนั้น   ปัจจุบันมหาอุบาสิกาวิสาขาก็อยู่ชั้นที่ ๕  นิมมานรดี

ส่วนชั้นที่ ๖ ปรนิมมิตวสวัตดี  เวลาทำบุญแล้วรู้สึกปลื้ม มีความเลื่อมใส เคารพในทาน ปลื้มอกปลื้มใจในการที่ทำบุญ

ถ้าใครทำครบ ๖ อย่างนี้ เลือกเอาเลยจะไปอยู่ชั้นไหนก็เลือกเอา
หรือปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็สามารถเลือกภพภูมิที่จะไปอยู่ได้

----------------------------
วัตตบท ๗  : ๑. เลี้ยงดูบิดามารดา  ๒. มีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ๓. กล่าววาจาสุภาพอ่อนหวาน ๔. ไม่กล่าวคำส่อเสียด ๕. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปราศจากความตระหนี่ ๖. พูดคำสัตย์ ๗. ระงับความโกรธด้วยขันติธรรม
 

พระเทพญาณมหามุนี
๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๕
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0035772323608398 Mins