45 ปีวันธรรมชัย[email protected]ตอน “ประกายแห่งคำตอบ”

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
45 ปีวันธรรมชัย[email protected]ตอน “ประกายแห่งคำตอบ”


และแล้ววันหนึ่งท่านได้พบหนังสือชื่อ “ธรรมกาย” ซึ่งเขียนตามแนวเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีข้อความว่า

“ถ้าจะเดินให้ถูกต้องร่องรอยของพระศาสนา ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็น”
คำว่า “ธรรมกาย” อ่านแล้วสะดุดใจยิ่งนัก ในหนังสือเล่มนี้หลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านได้บอกไว้ว่า “ธรรมกาย” นั่นแหละคือ “ตถาคต” พร้อมทั้งยกคำบาลีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมายืนยันว่า

“ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ แปลว่า ตถาคตคือธรรมกาย”

และตอนท้ายเรื่องมีคำยืนยันว่า “วัดปากน้ำ นี้เรียนได้ ทั้งรู้ทั้งเห็น” ข้อความดังกล่าวทำให้ท่านเกิดความปีติยินดีมั่นใจว่า เดินมาถูกทางแล้ว

เมื่อท่านได้อ่านหนังสือ “วิปัสสนาบันเทิงสาร” กล่าวถึงความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติธรรมวิชชาธรรมกายของคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ แม่ชีผู้เป็นศิษย์ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ก็ยิ่งทำให้ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปศึกษาธรรมะปฏิบัติที่วัดปากน้ำ

แล้วคำถามหนึ่งก็พลันบังเกิดขึ้นในใจว่า
“วัดปากน้ำ อยู่ ณ แห่งหนใด”
 

**(ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี)
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร