ทำใจให้ห่างไกลจากกิเลส

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2557

 

 

...หากเราทำใจให้ห่างไกลจากกิเลสหรือทำให้กิเลสไม่สามารถกลับเข้าสู่ใจได้อีกเลย

..ถ้าเราทำได้อย่างนี้ คุณสมบัติพิเศษจะบังเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย

...การจะทำอย่างนี้ได้ เราต้องหมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สร้างบารมีอย่างเข้มข้น

...โดยเฉพาะการทำสมาธิ เป็นการกำจัดกิเลสให้หมดออกจากใจโดยตรง

...เมื่อเราทำเช่นนี้ได้สม่ำเสมอ คุณสมบัติพิเศษ ตลอดจนสิ่งดีๆ ที่พิเศษ จะทยอยบังเกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างแตกต่างจากคนที่จมอยู่ในกองทุกข์ทั่วไป

...และเมื่อนั้น...ที่สุดของความพิเศษก็จะบังเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นกัน

 


#...คุณครูไม่ใหญ่...#