หมั่นสร้างบุญบารมี

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2557

หมั่นสร้างบุญบารมี
 

    ให้เราหมั่นสร้างบุญบารมี ให้เป็นประจำสม่ำเสมอ  โดยทำตามแบบอย่างของบัณฑิต ในกาลก่อนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น

 

ไม่ว่าจะเป็น..การให้ทาน เพื่อกำจัดความตระหนี่...การรักษาศีล เพื่อป้องกัน สิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและ...การเจริญภาวนา เพื่อชำระกาย วาจา ใจ ของเราให้สะอาด บริสุทธิ์ผุดผ่อง  อันเป็นหนทาง ไปสู่ความหลุดพ้น เข้าถึงความสุขภายใน จนกระทั่งสามารถกำจัดมลทิน ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้

 

ดังนั้นอย่ามองข้าม ในการสั่งสมบุญ  แม้จะเป็นบุญเล็กน้อยก็ตาม ให้รีบขวนขวายทำกันทุกคนนะ
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่