"ฝน = สุข" หรือ "ฝน = ทุกข์"

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2557

 
 
ข้อคิด...ในฤดูฝน ^_^
"ฝน = สุข" หรือ "ฝน = ทุกข์"


ทั้งหมดเกิดจาก ...
"ความคิด"ของเราเอง

เมื่อเราเป็นเด็ก...เวลาที่ฝนตก
คือ ช่วงเวลาที่เรามีความสุข
หลายๆคนวิ่งออกมาเล่นน้ำฝน
กันอย่างสนุกสนาน ไม่กลัวเป็นไข้
ไม่กลัวแม่ตี แถมในบางครั้งเรายัง
พับเรือกระดาษมาลอยในแอ่งน้ำ
ด้วยซ้ำไป

แต่เมื่อเราโตขึ้น...
เรากลับไม่ชอบเวลาที่ฝนตก
เพราะเดินทางไม่สะดวก
รถติด กลัวเปียก กลัวเป็นไข้
กลายเป็นว่าเมื่อไรที่ฝนตก
จะรู้สึกไม่ค่อยดี ไม่ชอบมันเลย

(แต่ถ้าหากฝนตกตอนนอนพักผ่อนอยู่บ้าน แบบนี้คือสวรรค์เลย)

ซึ่งความรู้สึก ...
สุขเมื่อฝนตก กับ ทุกข์เมื่อฝนตก
มันเกิดจากความคิดและทัศนคติ
ของเราที่มีต่อฝนเท่านั้นเอง

ฝนยังคงตก
ไปตามธรรมชาติของมัน
มีเพียงความคิดของเราเอง
ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาและสภาพแวดล้อม
 
 


: Damrong Pinkoon
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0037525018056234 Mins