จงเข้มแข็งพอที่จะปล่อยมันไป

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2557

 
 
 
Be strong enough to let go

จงเข้มแข็งพอที่จะปล่อยมันไป

and patient enough to wait for what you deserve.

และจงอดทนพอที่จะรอคอยสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมา