ถ้าไม่มีหลวงปู (คิดแล้วหนาว)

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2556

 

".....ถ้าไม่มีหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร   ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย คิดแล้วหวาดเสียว   หนาวยิ่งกว่ายืนอยู่บนยอดเขา  ชีวิตเราคงสะเปะสะปะ  เราจะหาใครมายืนยันว่า..  การปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถูกต้องร่องรอยที่พระ  พุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นขั้นตอนหายากไม่ค่อยจะมีนะ  มีแต่บอกกว้างๆ ว่ามี 40 วิธี ที่มีบันทึกในวิสุทธิมรรค ก็บอกแต่หลักวิธีการ  แต่ไม่ได้ให้ความมั่นใจว่าถูกต้องหรือไม่  และเวลาติดขัดจะไปถามใคร  ก็ต้องยกยอดว่าการปฏิธรรมนั้นผูกขาดเฉพาะพระธุดงค์ และผู้มีบุญบารมีมาก

     จนหลวงปู่บังเกิดขึ้นมาทำให้เรามั่นใจเพราะท่านยืนยันว่า..  มรรคผลนิพพานอยู่ในตัว ต้องเอาใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7  จะเข้าถึงปฐมมรรค และพูดไปตามลำดับทั้งหยาบละเอียด  รวมทั้งหมด 18 กาย  เข้าถึงได้ด้วยการหยุดนิ่งอย่างเดียว  ทั้งยืนยันและขีดเส้นใต้ใส่เครื่องหมายตกใจหลายตัวด้วย   ผิดจากนี้ไม่ใช่  อย่างนี้ก็หมูเลย  ทำให้ง่าย และมั่นใจว่า..  "หยุดอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวสำเร็จ   ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้....."

(โอวาทอันทรงคุณค่าจาก..พระเทพญาณมหามุนี วิ.)