แม้ไม่มีมวยมุ่น

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2558

 


แม้ไม่มีมวยมุ่น                     ให้บีบผม

มีแต่ดวงบุญกลม                  พึ่งได

ใครจะติจะชม                       แล้วแต่ เขาเฮย

ใจอยู่กลางกายไซร้               มุ่งให้ สุดธรรม

 (สุนทรพ่อ)