ความยากของการแก้นิสัย

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2558

 

ความยากของการแก้นิสัย

1).กว่าจะรู้ว่านิสัยไม่ดี...ยาก


2).หาคนมาเตือนว่านิสัยเราไม่ดีนั้น...ยาก


3).มีคนมาเตือนแล้ว ให้เชื่อหรือยอมรับก็...ยาก


4).ยอมรับว่านิสัยไม่ดีแล้ว ก็หาวิธีแก้...ยาก


5).หาวิธีแก้ได้แล้ว กำลังใจที่จะแก้ก็...ยาก


6).กำลังใจที่จะแก้มีแล้ว กำลังกายไม่มี(อายุมาก)ก็ทำได้...ยาก


7).โอกาสที่จะแก้ก็...ยาก


8).ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะแก้นิสัยไม่ดีให้หมดสิ้นไปได้ จึงเป็นการ...ยาก


9).หากมีนิสัยที่ไม่ดีเหลืออยู่ แต่เราตายไปเสียก่อนก็ต้องไปแก้ชาติหน้าจึงเป็นการยาก(!!)

 

จะแก้นิสัยไม่ดีแต่ละข้อๆให้หมดไปได้นั้น ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน..