กำลังใจที่ดีงาม

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2558

 

กำลังใจที่ดีงาม   มาจากการนั่งสมาธิ

ความคิดอันวิเศษ   มาจากใจที่สงบ

คำพูดที่ทรงพลัง   มาจากใจที่สะอาด

ความอดทนอันสูงสุด   มาจากใจที่หยุดนิ่ง

ไม่มีอะไรเลิศกว่าใจ   ที่บริสุทธิ์   

ไม่มีอะไรประเสริฐกว่า ใจที่อยู่ในธรรม

ผู้มุ่งหวังความเจริญพึงหมั่นฝึกจิต

ผู้มุ่งหวัง ความหลุดพ้นยิ่งต้องกระทำให้มากขึ้น

     

พระอาจารย์ณรงค์ ทันตจิตโต