คนที่จะประสบความสำเร็จ

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2558

 

คนที่จะประสบความสำเร็จ

 

Nobody will success 
without courage to 
think and do something.

คงไม่มีใครในโลกนี้
ทีไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ
แต่ประสบความสำเร็จ

 

คำคมจาก ... คมธรรม
 

One who pursues 
perfections should firstly have himself correct.