ธรรมะยามเช้า

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2558

 

 ธรรมะยามเช้า 


 พระพุทธเจ้า สอนให้แบ่งเงิน เป็น 4 ส่วนคือ..

 

1. ใช้หนี้เก่า

2. ใช้หนี้ใหม่

3. ฝังไว้

4. ทิ้งเหว


ใช้หนี้เก่า คือ..ให้พ่อแม่.. 

 

ท่านให้กำเนิดและเลี้ยงเรามา เราเป็นหนี้บุญคุณท่าน ต้องตอบแทน

 

 ใช้หนี้ใหม่ คือ..ให้ลูก.. 

 

ลูกเป็นเจ้าหนี้ที่เราสร้างขึ้นมาทีหลัง เป็นเจ้าหนี้ใหม่ ที่เราต้องชดใช้

 

 ฝังไว้ คือ..ทำบุญ.. 

 

เพื่อฝังไว้เป็นอริยะทรัพย์ สำหรับใช้ในการเดินทางไปใน สังสารวัฏ

 

 ทิ้งเหว คือ..เที่ยวกินใช้ไป..  

 

พระองค์ทรงเปรียบท้องคนเรา..เป็นเหวลึก.. 

 

กินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็ม

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร