เครื่องมือของพระกับมาร

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2558

 

 

 เครื่องมือของพระกับมาร 

พระธรรมเทศนาโดย พระเทพญาณมหามุนี 
เข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2546    
          (ฉบับย่อ)

 

กระแสแห่งบุญ เป็นเครื่องมือของพระ ที่จะเอาชนะพญามาร ชนะบาปได้ บาปเป็นเครื่องมือของมาร 

ดังนั้นก็มีแต่ พระกับมาร บุญกับบาป สุคติกับทุคติ 

ตอนนี้เราเริ่มจับหลักตรงนี้ได้แล้ว เขาแบ่งเป็นพวก ๆ อย่างนี้แล้ว 

บาปเขาก็ขยายมาเป็น ความโลภ ความโกรธ ความหลง แตกดอกออกลูกออกผลไป 

ฝ่ายบุญก็เป็น ทาน ศีล ภาวนา เป็นคู่ต่อสู้กัน 

เขามีสามเราก็มีสาม เขามีละเอียด.. เราก็มีละเอียด..สู้เป็นชั้น ๆ กันไป 

นี่แหละที่จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมกันบ่อย ๆ 

ก่อนที่เราจะไปว่ากัน เรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำ แต่ก็เป็นเรื่องที่วนเวียนอยู่ เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเลย ซึ่งตอนนี้เราปล่อยปละละเลยกัน มัวสนใจแต่เรื่องทำมาหากิน เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลิน 

หลงใหลได้ปลื้มกันไปกับ

   ...เทคโนโลยีใหม่ๆ... 
       กับอบายมุข 

ไปสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้ เลยไม่ให้โอกาสตัวเองได้ไปศึกษาความรู้ที่แท้จริง   

กระแสแห่งบุญ เป็นเครื่องมือของพระที่จะเอาชนะพญามาร 

       วัดกันที่  หมองกับใส  

บทสรุปของชีวิต ไปวัดกันตอนใกล้จะละโลก 

วัดกันที่ความหมองกับความใส 

นี่เป็นคำเก่า ๆ  ..แต่ต้องจำ.. ไม่จำไม่ได้

 

โบตั๋น ภ.1