ปกป้องคนดี

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2557

 

ปกป้องคนดี....

โอวเทยฺยานุสาเสยฺย   อสพฺภา จ นิวารเย สตํ หิ โส ปิโย โหติ   อสตํ โหติ อปฺปิโย (ขุ.ธ.25/25) 

บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน และป้องกันจากคนไม่ดี เพราะเขาย่อมเป็นที่รักของคนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี   

การหวังดีต่อกัน เป็นสิ่งดี การตักเตือนด้วยจิตเมตตา เป็นสิ่งดี การช่วยกันดูแลคนดี เป็นสิ่งดี การช่วยกันเชิดชูคนดี เป็นสิ่งดี 

คนดีย่อมพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน การพัฒนานั้นอาจทำให้คนพาลไม่พอใจ 

คนพาลอาจขัดใจ อาจเสียผลประโยชน์ คนพาลอาจจะกลั่นแกล้งต่างๆ นานา พวกเราต้องหนักแน่น อย่าโอนเอน หลงตามเสียงคนพาลง่ายๆ และควรปกป้องภัยไม่ให้เกิดกับคนดี 

ต้องให้คนพาลท้อ คนดีเข้มแข็ง ควรเชิดชูคนดีให้มีศักดิ์และเป็นต้นแบบ คนดีจะยืนยง แข็งแกร่ง และพร้อมทำความดียิ่งๆขึ้นไป คนส่วนใหญ่จะเป็นสุข สังคมจะร่มเย็น โลกใบนี้จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างอัศจรรย์ 

 

อยู่ในบุญ ธค.๕๖ โดย อิ่มธรรม