นักสร้างบารมีต้องไม่มีศัตรูในใจ

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2558

 

นักสร้างบารมีต้องไม่มีศัตรูในใจ

 

ทำไมนักสร้างบารมีต้องไม่มีศัตรูในใจ  

       นักสร้างบารมีที่แท้จริงต้องไม่มีศัตรูในใจ   ต้องมีความพอใจในความไม่โกรธ   คิดแต่จะให้อภัย   เพราะการมีศัตรูในใจทำให้เราสูญเสียการทำความดีที่มีอยู่ในตัวได้ง่ายอย่างเช่น  พระเทวทัต  แท้จริงแล้วท่านเป็นผู้ที่รักการสร้างบุญ   สร้างความดีมาก  เป็นผู้ที่ทำอะไรทำจริง   แต่ด้วยความผูกโกรธข้ามชาติมานับไม่ถ้วน   เมื่อเกิดมาเจอพระพุทธเจ้าทีไร   จากคนดีๆ  ที่ปฏิบัติดี   ปฏิบัติชอบต้องมาพลาดพลั้งสูญเสียความดีที่มีอยู่ในตัวได้ง่ายๆ  มีวินิจฉัยที่เพี้ยนเพราะความผูกโกรธบังคับให้สร้างกรรมต่อพระพุทธเจ้าทุกชาติ  แม้ในชาติสุดท้าย  ทั้งๆ  ที่เทวทัตเป็นผู้ที่มีกำลังบุญมาก   ถึงขั้นที่ได้บวชได้เป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้า    อีกทั้งยังบำเพ็ญสมณธรรมจนถึงขั้นได้ฌานสมาบัติ   สามารถแสดงฤทธิ์ได้   ก็ยังถูกความโกรธบังคับให้ทำร้ายพระพุทธเจ้า  จนสุดท้ายต้องพลัดพลาดไปตกนรกอยู่ในขณะนี้
        การสร้างบารมีไปเป็นทีมของหมู่คณะใหญ่ของเราเช่นกัน   มีความเสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งกันตลอดเวลา   การกระทบกระทั่งนอกจากจะทำให้เราไม่สบายใจแล้ว   ยังขัดขวางหนทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานของตัวเราเองอีกด้วย   
         ดังนั้นพึงเตือนตัวเองว่าอย่าไปมีศัตรู   อย่าผูกเวรกับใครเลย   รู้จักให้อภัยคนง่ายๆ  หากเราให้อภัยคนง่ายๆ  ภพต่อไปเราก็จะไปเจอแต่คนที่ให้อภัยเราง่ายๆ  เมื่อถึงคราวที่เราพลาดไปทำผิดบ้าง.......