“ปุจฉา-วิสัชนา”

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2558

 

 

“ปุจฉา-วิสัชนา” 
สำคัญที่ใจ.. 

ธรรมทั้งหลายเริ่มต้นที่ใจ 

ใจประเสริฐที่สุด  ใจเป็นผู้สร้างสรรค์

หากใจไม่ดี การพูดหรือการทำ

ก็พลอยไม่ดีตามไปด้วย

เพราะความที่ใจไม่ดีนั้นเป็นเหตุ

ความทุกข์ก็ติดตามมา 

ดังหนึ่งล้อเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าโค .. 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร