พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนแก่พระภิกษุรูปหนึ่ง

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2558

 

 

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนแก่พระภิกษุรูปหนึ่ง โดยเล่าถึงอดีตชาติของพระองค์ ที่เคยเสวยพระชาติเป็นฤาษี ได้พูดสั่งสอนธรรมแก่พระราชา ได้รับคำสรรเสริญและทรัพย์  ครั้นกล่าวสั่งสอนธรรมข้อเดียวกันแก่คนพายเรือจ้าง กลับได้รับคำด่าและถูกทำร้ายร่างกายเกือบเอาชีวิตไม่รอด 

 

ดังนั้นโปรดอย่าเสียเวลาไปโต้แย้งโต้เถียงกับคนพาล แต่ให้เราเร่งทำดี ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปจะดีกว่า และชื่อว่าได้ทำตามโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

 

ใครฉลาดและไม่ดื้อ ขอให้ทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า หลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย แล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดี  อย่าให้ตัวเราเป็นสาเหตุสร้างปัญหาให้กับวัดโดยไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์