รอยยิ้มของผู้ที่ยังเห็นอารมณ์ว่างาม

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2557

 

*** รอยยิ้มของผู้ที่ยังเห็นอารมณ์ว่างาม จะถูกทำลายเมื่อถูกขัดใจ  จริยาวัตร์อันงามนั้นจะเห็นได้แต่จำเพาะในยามต้องกระทบแต่อารมณ์ฝ่ายดีเท่านั้น  ส่วนผู้ที่ฝึกฝนตนเองดีแล้ว จะรู้เท่าทันโลกและชีวิต  จะยิ้มรับและทรงจริยาวัตรอันดีงามไว้ในทุกสถานะ  แม้จะกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ตาม  ดุจนายท้ายเรือผู้ชำนาญ  แม้ต้องพายุคลื่นลมแรงเพียงใด  เขาจะใช้ความอดทนกอปรด้วยสติปัญญา และความรู้สามารถ  ประคองนาวานั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี ***


- ใจอยู่ในบุญ เวลามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น   คุณยายไม่เคยหวั่นไหวเลย   ท่านจะนิ่ง ๆ เฉย ๆ ใจอยู่ในบุญ อยู่ในกลางพระธรรมกายตลอดเวลา แล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกครั้งไป พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๔๓

 Total Execution Time: 0.0011497815450033 Mins