เมื่อเราให้ชั่วโมงหยุด ชั่วโมงนิ่ง ชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้น

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2557


 

 

เมื่อเราให้ชั่วโมงหยุด ชั่วโมงนิ่ง ชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้น 
ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเข้า 
ก็จะรู้จักและเข้าใจไปเรื่อยๆ 
เพราะฉะนั้น ตอนนี้แม้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไร 
ทำความรู้สึกไปก่อน แล้วมันจะค่อยเป็นค่อยไป 
จะค่อยๆ หนาแน่นขึ้น เหมือนจากก๊าซเป็นของเหลว 
จากของเหลวก็เป็นของแข็ง 
จากของที่ดูเหมือนไม่มีรูปร่าง
ก็จะเป็นรูปเป็นร่าง เป็นดวงใสๆ 
กระทั่งเราหลุดจากความรู้สึกภายนอก 
ไปสู่อีกมิติหนึ่งที่ละเอียดเพิ่มขึ้น 
จะเป็นดวงใสๆ ติดอยู่ในศูนย์กลางกาย 
ใจจะเกลี้ยงเกลา จะมีปีติว่า เราสามารถทำได้ 
เอาชนะความฟุ้ง ความเคลิ้ม หรืออุปสรรคต่างๆ ได้ 
ปีติก็จะเกิด สุขก็จะเกิด กายเบา ใจเบา สบาย 
ใจจะตั้งมั่น นิ่ง และก็แน่นไปเรื่อยๆ 
แล้วในที่สุดก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายใน 
เหมือนรถที่เคลื่อนที่
เป็นการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในในแนวดิ่ง
ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง 
เป็นประสบการณ์มหัศจรรย์ที่เราไม่คุ้นเคย 
และไม่มีอยู่ในโลก 
แล้วก็เกิดการเห็นแจ้ง 
เหมือนดึงของที่อยู่ในที่มืด ออกมาไว้กลางแจ้ง
แล้วแสงสว่างจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน 
ทำให้ความมืดภายในหมดไป 

 


๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร