♥ใกล้ปีใหม่เตรียมเลือกของขวัญ"ที่ต้องให้"เอาไว้หรือยังครับ♥

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2557

 

 

♥ใกล้ปีใหม่เตรียมเลือกของขวัญ"ที่ต้องให้"เอาไว้หรือยังครับ♥

 

ว่ากัน เรื่อง ของ "ของขวัญ"

ของขวัญ ที่ต้องให้.. ผู้ที่เป็นศัตรู คือ...การให้อภัย 

ของขวัญ ที่ต้องให้.. ผู้ที่เห็นต่าง คือ...ความอดกลั้น 

ของขวัญ ที่ต้องให้.. บุพการี 
คือ...ความกตัญญู 

ของขวัญ ที่ต้องให้.. บุตรหลาน 
คือ...การเป็นแบบอย่างที่ดี   

ของขวัญ ที่ต้องให้ มิตรสหาย 
คือ...ความจริงใจ 

ของขวัญ ที่ต้องให้.. ลูกค้า 
คือ...ความซื่อสัตย์ 

ของขวัญ ที่ต้องให้.. ลูกหนี้ 
คือ...ความเมตตา

ของขวัญ ที่ต้องให้.. เจ้าหนี้ 
คือ...ความรับผิดชอบ   

ของขวัญ ที่ต้องให้.. คนรอบข้าง คือ...ความจริงใจ   

ของขวัญ ที่ต้องให้.. กับ...ตัวเอง 
คือ...ใจที่ใสๆ บุญกุศลคุณงามความดี ที่จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม