สุขสันต์..วันพระรัตนตรัย

วันที่ 01 มค. พ.ศ.2558

 

สุขสันต์..วันพระรัตนตรัย

 

สุขสันต์...วันพระรัตนตรัย กัน
...ถ้าใจเป็นพระ มีวันพระทุกวัน นะ

 

อัปปมาโนพุทโธ อัปมาโนธัมโม อัปปมาโนสังโฆ
คุณของ...พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีคุณอันไม่มีประมาณ...

 

พระรัตนตรัยภายนอก...ทำให้เลื่อมใส
พระรัตนตรัยภายใน...ทำให้ปลื้มปิติใจ

 

วันพระรัตนตรัย เป็นวันเปิดหนทางไปสวรรค์ ไปพระนิพพาน
วันแห่งความสุขนะ พี่น้องนักสั่งสมบุญ นักสร้างบารมี ทั้งหลาย...

 

ขอให้โชคดีตลอดปี พุทธศักราช 2558 ทุกคน

 

25 ธันวาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม