เราลงมากอบกู้พระพุทธศาสนา

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2558

 

 

เราลงมากอบกู้พระพุทธศาสนา ก็ต้องทำใจนิดนึง 

ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่มีอะไรใหม่ ไม่ต้องเสียใจ 

ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไปจะ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง คือหน้าที่ของเรา