การพนัน

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2558

 

 

   การพนันทำให้จิตใจเศร้าหมองเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมมากมายมีขโมยเกิดขึ้นก่อความวุ่นวายเต็มไปหมดเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าน่าเป็นห่วง ถ้าหากว่าจะมีความพยายามทำให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายขึ้นมา เพราะมองแต่ได้อย่างเดียว ไม่มองเสีย ที่จริงการแก้ปัญหาเรื่องการพนัน แก้ได้ ถ้าได้แก้ แต่ที่แก้ไม่ได้เพราะไม่ได้แก้ เพราะทุกคนสามารถเลิกเล่นการพนันได้ แต่ถ้ายังเลิกไม่ได้ ก็ให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายไปก่อน อย่าเปิดเสรีให้เป็นสิ่งถูกกฎหมาย

 

๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)