ผู้เฒ่าเคล้าธรรม

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2558

 

 

☆《ผู้เฒ่าเคล้าธรรม》☆

 

◆◆◆ในยุคปัจจุบันผู้คนมักจะกล่าวว่า ศีลธรรมเสื่อมลงศาสนาแย่ลงไปไม่น่าศรัทธา ไม่อยากทำความดี◆◆◆

 

เมื่อฟังแล้ว เราควรพินิจพิจารณาให้ดี ใคร่ครวญให้รอบคอบอะไรคือความเป็นจริง!? อะไรคือความถูกต้อง!?อะไรกันแน่ที่เสื่อม!?อะไรกันแน่ที่แย่ลง!?

 

ศาสนาก็ยังคงเป็นศาสนา เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง

 

สัจจธรรมคำสอน ก็ยังคงเป็นคำสอนเดิม เป็นสัจจธรรมความจริงคำสอนก็มิได้เปลี่ยนแปลงอะไร?

 

จิตใจ...ของมนุษย์ต่างหากที่แปรเปลี่ยนไปมีขึ้นมีลง...ตามชอบใจ ไม่ชอบใจ ยินดี ไม่ยินดีแปรเปลี่ยนตามกระแสกิเลสที่มายั่วยุตลอดเวลามนุษย์ต่างหากที่เสื่อมจากศีลธรรม ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใด สถานะใด

 

อุปมาเหมือนคนเดินทางไกล ทั้งกระหายทั้งเหนื่อยล้า เนื้อตัวสกปรกเมื่อมาพบ...สระน้ำใหญ่ใสเย็น มีน้ำสะอาดบริสุทธิ์ สามารถดื่มกิน และชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดได้ก็ได้ดื่มกินอย่างมีความสุข ลงชำระร่างกายให้สะอาดได้พักผ่อนริมสระน้ำด้วยความเพลิดเพลินเมื่อเสร็จธุระแล้วก็เดินทางต่อไป...ทิ้งสระน้ำไว้ข้างหลัง

 

สระน้ำเปรียบได้กับศาสนา เป็นที่ให้มนุษย์ได้ดื่มกินและชำระล้างจิตใจให้สะอาดปราศจากสิ่งมัวหมอง

 

น้ำในสระเปรียบได้กับพระธรรมคำสอน ที่ยังประโยชน์แก่มวลมนุษย์มิมีเสื่อมคลาย

 

คนที่เดินทางไกลเปรียบได้กับพุทธบริษัททั้งหลายที่สามารถดื่มรสพระธรรมได้ตลอดเวลาที่สามารถชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธ์ผ่องใสได้

 

แต่ถ้าพุทธบริษัททั้งหลายไม่ดื่มซึ่งรสพระธรรมไม่ชำระจิตใจให้ผ่องใส ไม่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบหรือลงชำระแล้ว แต่ไม่ได้ตั้งใจชำระจิตใจให้บริสุทธ์ผ่องใส

 

ก็ไม่ใช่ความผิดของสระน้ำ หรือน้ำในสระแต่อย่างใดเป็นความผิด ความเสื่อมเสียของบุคคลนั้นเองต่างหากไม่ใช่ความเสื่อมของศีลธรรม เป็นความเสื่อมของจิตใจมนุษย์ไม่ใช่ความเสื่อมของศาสนา

 

ศาสนายังคงเหมือนเดิมสัจจธรรมคำสอนยังคงมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์รอเพียงแต่ผู้ที่จะบรรลุถึงคำสอนของพระองค์เท่านั้นเจริญธรรม

 

***เฒ่า-ถ่าน***