โคลนตม

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2558

 

โคลนตมสาดใส่ไม้   ปุ๋ยดี


ไม้จักงามเขียวขจี     ชื่นแพร้ว


เราโดนด่าป้ายสี    คล้ายดัง ไม้แฮ


จักยิ่งงามกว่าแก้ว   ขัดแล้ว  ล้านหน

 

 

มามะมาสาดให้     ทุกวัน


ยิ่งด่ายิ่งหวานมัน   กว่าแห้ว


อย่าหยุดสาดแล้วกัน  ซิบอกให้


รู้จักไหมกล้าแกล้ว   สาดแล้ว  แพรวไสว

 

 

สุนทรพ่อ