มหากุศล ครั้งประวัติศาสตร์

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2558

 

 

มหากุศล ครั้งประวัติศาสตร์


  ขอเชิญร่วม สถาปนาอาคาร บุญรักษา เป็นอาคาร6ชั้น เพื่อใช้ในการดูแล รักษาฟื้นฟูสุขภาพ ของพระภิกษุ สามเณร แบบองค์รวม โดยได้จัดสรรพื้นที่ จำนวน2ชั้น ให้เป็น สถานที่ตั้งของ "สหคลินิกรัตนเวช" ส่วนอีก 4 ชั้น ได้จัดสรรให้เป็น พื้นที่ฟื้นฟูสุขภาพ พระภิกษุสามเณร อาพาธ และพระภิกษุ สามเณร ที่มีสภาพร่างกาย อ่อนแอ หลังได้รับ การรักษาจาก ทางโรงพยาบาล กลับมา นอกเหนือจากนั้น ยังได้จัดสรรให้มี ห้องปฏิบัติธรรม สำหรับผู้ป่วย ที่มีสภาพร่างกาย ไม่พร้อม ในการร่วม กิจกรรมบุญ ตามปกติ ขององค์กร อีกด้วย


  การมีส่วนร่วม ในการสร้างอาคาร หลังนี้ ถือเป็นโอกาส ในการสร้างเหตุ แห่งความแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ให้กับตัวเอง เพราะไม่มีใคร ปรารถนาให้ตัวเอง เจ็บไข้ได้ป่วย หรือได้รับ ความทุกข์ทรมาน จากโรคภัยไข้เจ็บ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร