ขันติ...อดทน

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2558

 

ขันติ...อดทน

 

"อดทน" เป็นคุณธรรมที่ต้องใช้ตั้งแต่ปฐมชาติจนกระทั่งถึงพระนิพพาน หากขาดความอดทนจะไปถึงที่สุดแห่งธรรม ไม่ได้เลยหลายคนอาจคิดว่าการอดทนคือ การกระทำที่พ่ายแพ้ของคนไม่มีทางสู้ เพราะเหมือนเราต้องยอม จนเกิดคำถามกับตัวเองว่าทำไมต้องทน ทนเพื่ออะไร...?แต่หากเราได้รับรู้เป้าหมายการเกิดมาเป็นมนุษย์แท้จริงแล้วเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อทำกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไปเมื่อเข้าใจเราจะได้รู้ด้วยตัวเองว่า ด้วยเหุตนี้เราจึงต้องอดทน...ทนทุกอย่าง  ต่อความยากลำบาก ทุกขเวทนา ความเจ็บใจ ไม่โต้ตอบแม้จกระทบกระทั่งรุนแรง ทนต่ออำนาจกิเลสเพื่อจะได้ไม่ต้องสร้างกรรมใหม่เพิ่มหากเข้าใจแล้ว เราจะรู้ว่า ไม่ได้ทนเพื่อใครเลย แต่เพื่อตัวเองโดยแท้ เราไม่ได้พ่ายแพ้ใครเลยเรายอมนิ่งเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นและต้องกลับมาชดใช้วิบากนั้นอีกยาวนานเราต้องอดทนถูกหลักวิชชา โดยหยุดนิ่งเฉยเสีย นำใจมาหยุดที่ศูนย์กลางกาย ทำอารมณ์เฉยๆ ตั้งแต่หยาบถึงละเอียด เราจะพบว่าเราคือผู้ชนะที่แท้จริง"

 

: Happy Book