พุทธศาสนา ช่วยคนจน

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2558

 

พุทธศาสนา ช่วยคนจน

 

   ในโลกนี้ คนจนด้วยปัจจัย 4 ที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค มีน้อยกว่า คนจนศีลธรรม ที่มีอยู่ทั่วไป ทุกชนชั้น ไม่ว่าคนจน คนรวย เศรษฐี มหาเศรษฐี ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังคม ไม่ว่าในเมืองหรือนอกเมือง

 

จน ปัจจัย 4 เดือดร้อน แค่เฉพาะตนจน ศีลธรรม ความเดือดร้อนของสังคม

 

ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มุ่งแก้ไขที่ต้นเหตุ เหตุแห่งความจน คือ จนศีล จนธรรม

 

คนจนเพื่อน สอนให้ชักชวนคนอื่นทำบุญ เป็นทางมาของบริวารสมบัติ มีเพื่อนมาก

 

คนจนเงิน สอนให้ตัดความตระหนี่ ทำทาน เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติ

 

คนจนศีล สอนให้รักษาศีล ให้รักษาความปกติ

 

คนจนธรรม เทศน์สอนให้ฟัง ให้เข้าใจในธรรม

 

คนจนปัญญา สอนให้ทำสมาธิเจริญภาวนา ทางมาของสติปัญญา ทำให้เป็นคนฉลาด

 

คนจนศรัทธา สอนให้มีศรัทธา มีสัมมาทิฐิ

 

ปกติพระศาสดา และภิกษุสงฆ์สาวก สอนแบบนี้วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่สร้างวัดมา ก็สอนแบบนี้สอนให้หายจน จากศีลธรรม ความอัศจรรย์ แห่งชีวิตจะกลับคืนมา

 

คนยากจน สอนไม่ยาก เพราะเขา ไม่อยากจนคนอยากจน สอนยาก เพราะเขา อยากจน

 

คนอยากจน ใครๆก็สอนไม่ได้ เพระาไม่ทำแบบนี้ก็จนปัญญา โบกมือลา บายบ๊าย

 

28 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม