สิ่งที่ดีที่สุด...ในโลก

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2558

 

 

สิ่งที่ดีที่สุด...ในโลก

 

พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ  3 อย่างนี้ ...ให้ติดอยู่ในใจตลอดเวลา  ให้เป็นที่พึ่งในยามว้าเหว่ ยามเหงา  ยามเศร้า ซึม เซ็ง เครียด เบื่อ กลุ้ม

 

เป็นเครื่องระลึกนึกถึงตลอดเวลา  นึกถึงแล้วจะชื่นใจ   3 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่