ทุกกิจกรรม เพื่อการสร้างบารมี

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2558

 

ทุกกิจกรรม เพื่อการสร้างบารมี 

 

 กิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม  มีเอาไว้เพื่อการสร้างบารมีทั้งนั้น  หลวงพ่อทำงานมาแล้วทุกอย่าง  

 

 ตั้งแต่...ขัดห้องน้ำ  ปลูกต้นไม้ใบหญ้า  ขุดลอกคันคูคลอง  ทำความสะอาด  จัดเสนาสนะ  เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเรียนรู้ไปทุกระบบงาน  ฝึกความมีระบบระเบียบ ให้เรียนรู้งาน  

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่