สุขในการทำใจหยุดนิ่ง

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2558

 

สุขในการทำใจหยุดนิ่ง

 

สุขในการทำใจหยุดนิ่ง

             สุขในการทำใจหยุดนิ่ง  จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่ซ้ำเลย  เพลิน  อร่อย  ยิ่งนั่งแล้ว  ไม่มืด  จะสนุก  จะหวงแหน  เวลาที่ผ่านไป  องค์พระที่เราเห็นแบบไหนก็เป็นศิริมงคล  เป็นที่ตั้งแห่งกุศลกรม  และองค์พระที่หลากหลาย  จะนำเราไปสู่องค์พระที่สมบูรณ์  “พระธรรมกาย  จะเป็นพระที่มีชีวิต”  จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริง

 

 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่