การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2558

 

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

            การที่พวกเราออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพก็ดี อย่าคิดว่าเราทำหน้าที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย  ในการพบปะหมู่ญาติเพื่อนร่วมโลกของเรา ที่จะเชิญชวนให้เขามาสร้างบุณร่วมกับเรา 

           อย่าลืมว่า..หลวงพ่อก็ไปกับเราด้วย ให้ลูก ๆ ระลึกเสมอว่า..เราทุก ๆ คนอยู่ในศูนย์กลางธรรมกายของหลวงพ่อ และคุณยายท่านเสมอ ให้ตรึกใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย  ทุกครั้งที่ออกไปทำหน้าที่   ตรงนี้แหละเราจะเปิดใจพบกับหลวงพ่อ ถ้าเราทำได้อย่างนี้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราก็จะสำเร็จอย่างสมบูรณ์

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่