บ้า อย่างที่ว่า บ้าบุญ...

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2558

 

 

คนดี ก็มองคนชั่ว ที่ทำชั่วบ่อยๆ ว่า บ้า 
คนชั่ว ก็มองคนดี ที่ทำดีบ่อยๆ ว่า บ้า

 

คนบ้า มีอยู่ทุกที่....เอาเป็นว่า อย่า บ้าทำความชั่ว หรือ บ้าใบ้ ปัญญาอ่อน แล้วกัน...

 

บ้า อย่างที่ว่า บ้าบุญ...
บ้าแล้วมีความสุข บ้าแล้วสนุก บ้าบุญ บ้าก็ บ้า ว่ะ..บ้า แบบนี้ ขอบ้าด้วยคน นะ.