ของขวัญ...

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2557

 

 

ของขวัญ...

 


ของขวัญที่ต้องให้ ผู้ที่เป็นศัตรู  คือ...การให้อภัย


ของขวัญที่ต้องให้ ผู้ที่เห็นต่าง  คือ...ความอดกลั้น


ของขวัญที่ต้องให้ บุพการี  คือ...ความกตัญญู


ของขวัญที่ต้องให้ บุตรหลาน  คือ...การเป็นแบบอย่างที่ดี


ของขวัญที่ต้องให้ มิตรสหาย  คือ...ความจริงใจ


ของขวัญที่ต้องให้ ลูกค้า คือ...ความซื่อสัตย์


ของขวัญที่ต้องให้ ลูกหนี้  คือ...ความเมตตา


ของขวัญที่ต้องให้ เจ้าหนี้  คือ...ความรับผิดชอบ


ของขวัญที่ต้องให้ คนรอบข้าง คือ...ความจริงใจ


องขวัญ ที่ต้องให้ กับ...ตัวเอง


  คือ...ใจที่ใสๆ บุญกุศล คุณงามความดี ที่จะติดตัวไป