หัวใจผลิบาน The Joyful Heart

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

The Joyful Heart

Meditation allows us to stay calm
and joyful while living amongst
troublesome people. With a
stabilized mind, we can have a
new perspective of the world
despite the fact that nothing
else has changed. This is because
our mind has evolved toward a
greater firmness. We will become
more open-minded to other
people. The surrounding world
will appear to be more cheerful,
which pushes us to smile easily.
Like flowers that blossom with
the nourishment of water, our
minds will be joyful with the
practice of mediation.

 

Phrathepyanmahamuni (Luang Por Dhammajayo), 
the Abbot of Wat Phra Dhammakaya

 

หัวใจผลิบาน

การปฏิบัติธรรม จะช่วยให้เราอยู่กับคนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบได้อย่างมีความสุขภายใน... มีใจตั้งมั่น เราจะมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวแตกต่างไปจากเดิม ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านั้นก็ยังเหมือนเดิม เป็นเพราะใจของเราได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากที่ไม่ตั้งมั่น ก็ทำใจให้อยู่ภายในอย่างมั่นคง แล้วใจจะขยายกว้าง เราจะมองคน สัตว์ สิ่งของต่างๆด้วยความสดชื่นเบิกบานกว่าทุกๆ วัน จะมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเป็นปกติตามธรรมชาติ เหมือนดอกไม้ที่ผลิบานเพราะน้ำเลี้ยงดอกไม้อันสดใส เช่นเดียวกับหัวใจของเราที่ผลิบานเพราะน้ำเลี้ยงหัวใจอันสดชื่น เกิดขึ้นได้เมื่อใจหยุดนิ่ง

 

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย