ความฝันของเราที่จะสร้างสันติ

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2558

 

ความฝันของเราที่จะสร้างสันติ

 

แม้ความฝันของเราที่จะสร้างสันติ
สุขให้เกิดขึ้นแก่โลก  และทำให้มวลมนุษยชาติทั้งปวงอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข อาจจะดูเหมือนเป็นความฝันที่
เลื่อนลอย
แต่ความฝันนี้เองที่ทำให้เหล็กกลายเป็นเรือลอยน้ำได้

ทำให้เหล็กกลายเป็นเครื่องบินลอย
ไปในท้องฟ้าก็ได้

และยังทำให้เราไปถึงดวงจันทร์หรือดวงดาวต่างๆได้ด้วยยวดยาน
พาหนะที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน


พระเทพญาณมหามุนี วิ.