ไม่กลัว แต่ไม่กล้า

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

ไม่กลัว แต่ไม่กล้า

 

มาใหม่ๆไม่ค่อยกลัวอะไร ?
อยู่ๆไป อะไรๆ ก็น่ากลัวไปหมด...

 

มาใหม่ๆ เราไม่ค่อยรู้จักบาป รู้จักกรรม ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎแห่งกรรม คิด พูด ทำอะไรๆ ทำๆไป ไม่คิดก่อนทำ จุดเริ่มต้นสำคัญของวิบากกรรม

 

อยู่ๆไป เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม รู้จักบาป รู้กรรมมากขึ้น จะคิด พูด ทำอะไร ไม่ค่อยกล้า เหมือนเมื่อก่อน

 

ดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ผู้เลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวง เป็นที่พึ่งของมนุษย์ และเทวดา ตรัสรู้ธรรมแล้ว ยังถูกนางจิญจมาณวิกา กล่าวร้าย ถูกพระเทวทัตทำร้าย ถูกนักบวชนอกศาสนา กล่าวหาได้เลย

 

ณ บัดนี้ กลัวไหม ไม่กลัว นะ แต่ไม่กล้า มากกว่า
เพราะ ตราบใดที่เรายังไม่ชนะกฎแห่งกรรม ไม่ชนะกฎของการกระทำ เราต้องระวังไว้ก่อน...
จะได้นอนหลับ อยู่ในอู่ทะเลบุญ ได้อย่างสบายๆ 

 

..ขอให้โชคดี มีพระคุ้มครอง ไม่กลัวอะไร นอกจาก ใจตนเอง

 

 

3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม