ปรับใจสบายๆ

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

ปรับใจสบายๆ

ทำให้ถูกวิธีคือ

"สบาย" ใจนิ่งแน่น

มีความสุข บริสุทธิ์

จะนำไปสู่ความรู้แจ้ง

             ที่เกิดจากการเห็นแจ้ง            

 

                Adjust your mind to relax;

       the correct method is to "relax".

              A mind that is still, happy and pure,  

leads to insight knowledge;

          knowing from seeing.                    

 

   "ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ยิ่งดิ่งไม่หยุด2"