อานิสงส์การที่เราไปต้อนรับพระธุดงค์สั้น

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2558

อานิสงส์การที่เราไปต้อนรับพระธุดงค์สั้นๆ ^^

 

      อานิสงส์ข้อที่ 1. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ตั้งใจมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์  และได้โปรยกลีบกุหลาบด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดๆ ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ชีวิตของลูกๆ  มีแต่ความราบรื่น รุ่งเรือง และร่ำรวย อีกทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของลูกๆ เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้จิตใจและใบหน้าของตัวลูกมีแต่ความผ่องใส  สว่างไสวอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ต้องไปเสียเวลาหงุดหงิดหรือคร่ำเครียดกับการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นั่นเอง

 

     แม้ในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกๆ จะต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องชีวิต   หรือปัญหาเรื่องการทำงาน เป็นต้น แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆ ได้มาต้อนรับคณะพระธุดงค์และได้โปรยกลีบกุหลาบด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดๆ นี้ ก็จะไปช่วยทำให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สามารถคลี่คลายและหายไปได้อย่างเป็นอัศจรรย์ เช่น ถ้าหากกิจการของตัวลูกกำลังซบเซาและประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะไปช่วยทำให้กิจการของตัวลูกเจริญรุ่งเรืองขึ้น ซึ่งก็จะทำให้ตัวลูกมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย จนทำให้ตัวลูกสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้อย่างสบายๆ  อีกทั้ง ตัวลูกยังจะมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ใช้สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังอีกด้วย เป็นต้น

 

      และที่ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อกำลังบุญในตัวของลูกๆ มีปริมาณที่หนาแน่นมากเข้า จนกระทั่งมีปริมาณมากพอที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้มาต้อนรับคณะพระธุดงค์และได้โปรยกลีบกุหลาบ ด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดๆ นี้ก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติต่อๆ ไป ตัวลูกจะเกิดมาพร้อมกับความเพียบพร้อมและได้รับความสะดวกสบายในทุกๆ เรื่อง อีกทั้งชีวิตของตัวลูกจะมีแต่ความสุขและความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่เสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ตัวลูกสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังมากยิ่งๆ ขึ้นไป