นอกรอบ

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2558

 

นอกรอบ
เวลาเราไปทำกิจกรรมหยาบ ที่เราใช้คำว่า “นอกรอบ”
เราต้องนึกเป็นภาพไว้ในกลางตัว
ไม่อย่างนั้นใจจะไม่มีที่ยึดที่เกาะ
หรืออย่างน้อยทำความรู้สึกว่า “มีอยู่”
คือ มีดวง - มีองค์พระอยู่ในตัว แม้ไม่เห็น
ใจจะได้คลอเคลียกับศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗
และก็ทำควบคู่ไปกับการทำงาน
อาจจะหลุดบ้าง ติดบ้าง ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
แต่ว่าจะค่อยๆ ทำได้ กระทั่งเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติ
ดังนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝน มีฉันทะ มีใจรัก
สมัครใจที่จะเข้าถึงพระธรรมกาย ตรงนี้สำคัญ

 


๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐