หยุดนี่แหละ เป็นตัวสำเร็จ

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2558

 

หยุดนี่แหละ เป็นตัวสำเร็จ 


 
ที่ทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
พ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย
หรืออย่างน้อย ก็ได้เข้าถึง
ความสุขที่แท้จริง 
ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริง
ของชีวิต มีพลังที่จะทำความดี
ไม่มีที่สิ้นสุด แล้วก็จะมีมหากรุณา
ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์
ให้พ้นจากทุกข์ ด้วยการให้
ธรรมทาน ให้ความรู้ วิธีการ
ที่จะดับทุกข์ ให้แก่เพื่อนมนุษย์
ทั้งหลาย

 

คุณครูไม่ใหญ่
4 มิถุนายน พ.ศ. 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร