จำและทำ 3 อย่างนี้ ให้ได้...

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2558

 

 

จำและทำ 3 อย่างนี้ ให้ได้...

 

ในชีวิตมนุษย์ มีสิ่งที่ต้องจำ และต้องทำให้ได้ เยอะมากๆ

 

ต้องจำ...ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ นับตัวนับตน นับชิ้นไม่ถูก
ทั้งสูตรคูณ คำศัพท์ คำเฉพาะ คำเตือน กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ แม้แต่ชื่อเพื่อน ญาติพี่น้อง ฯลฯ

 

ต้องทำ...อะไรอีกเยอะแยะ ทั้งทำให้ถูกต้อง ทำให้ถูกใจ ทั้งตนเอง และคนอื่น ทำต่อหน้า ทำลับหลัง ทำดี ทำชั่ว ทำให้สังคม ทำให้ประเทศชาติ ทำให้โลกใบนี้ สดใสน่าอยู่

 

กฎหมาย...จำไม่หมด แต่ต้องทำ ให้ถูกหมด 
ไม่เช่นนั้น อาจทำให้ติดคุก ชีวิตมีความทุกข์ได้

 

กฎแห่งกรรม ก็เช่นกัน จำไม่หมด แต่ต้องทำ ให้ถูกหมด ทั้งความคิด คำพูด การกระทำ เพราะ วิบากกรรม ส่งผลข้ามภพข้ามชาติยาวนาน กว่ากฎหมาย ที่บังคับใช้ในโลก

 

" ละบาป ทำบุญ ทำใจให้ผ่องใส "

 

3 สิ่งนี้...ที่ต้องจำ และต้องทำให้ได้ จะได้มีความสุขตามหลักกฏแห่งกรรม

 

 

11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม