สัปปุริสทานมี 5 ประการ

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

   "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทานมี 5 ประการ คือ สัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา ให้ทานโดยเคารพ ให้ทานโดยกาลอันควร เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน และให้ทาน ไม่กระทบตนและผู้อื่น"  สัปปุริสทานสูตร 1


 
   ลักษณะการให้ทานของแต่ละคนในโลกนี้ไม่เหมือนกัน วัตถุประสงค์ของการให้ ก็แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังมาจากครอบครัว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ แข่งขัน และการเอาตัวรอด วิถีชีวิตของคนส่วนมากจึงดูเหินห่างจากพระพุทธศาสนา เหินห่างจากการศึกษาความเป็นจริงของชีวิต ไม่รู้เรื่องชีวิตในปรโลก คิดแต่เพียงจะเสี่ยงโชคหวังถูกรางวัลใหญ่ๆ หรือไม่ก็หาที่พึ่งตามกระแสสังคม เอาชีวิตรอดไปวันๆ  แต่ยังไม่ได้สร้างหลักประกันในชีวิตที่เป็นทางรอดในปรโลก หรือในสังสารวัฏ ดังนั้นชีวิตที่ห่างจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นชีวิตที่อันตราย ยังชื่อว่าเป็นผู้ประมาท และชีวิตยังไม่ปลอดภัย

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร