แบ่งเงินเป็น 4 ส่วน

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2558

 

แบ่งเงินเป็น 4 ส่วน

 

พระพุทธเจ้าสอนให้แบ่งเงินเป็น 4 ส่วนคือ..
1. ใช้หนี้เก่า คือ ให้พ่อแม่ 
2. ใช้หนี้ใหม่  คือ ให้ลูก
3. ฝังไว้ คือ ทำบุญ
4. ทิ้งเหว คือ เที่ยวกินใช้ไป 

ใช้หนี้เก่า คือ ให้พ่อแม่ ท่านให้กำเนิดและเลี้ยงเรามา เราเป็นหนี้บุญคุณท่าน ต้องตอบแทน
ใช้หนี้ใหม่ คือ ให้ลูก ลูกเป็นเจ้าหนี้ที่เราสร้างขึ้นมาทีหลัง เป็นเจ้าหนี้ใหม่ ที่เราต้องชดใช้
ฝังไว้ คือ ทำบุญ เพื่อฝังไว้เป็นอริยะทรัพย์ สำหรับใช้ในการเดินทางไปใน สังสารวัฏ
ทิ้งเหว คือ เที่ยวกินใช้ไป พระองค์ทรงเปรียบท้องคนเราเป็นเหวลึก กินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็ม...