ความอ่อนน้อม

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2558

 

ความอ่อนน้อม

 

พุทธภาษิตสอนใจ

     ความอ่อนน้อม

     ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่ง ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ เป็นคุณธรรมชั้นสูง ที่ใครปฏิบัติแล้ว มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มีคนรัก

     "ความอ่อนน้อม" หมายถึง การน้อมกาย (กิริยาเรียบร้อย) น้อมวาจา (พูดจาอ่อนหวาน) น้อมใจ (จิตใจอ่อนโยน) ต่อผู้ใหญ่

     "ถ่อมตน" หมายถึง การให้เกียรติ ให้ความเมตตา  ให้ความเป็นกันเองต่อผู้อื่น ไม่ทะนงตนว่า สูง ดี เด่น เกินกว่าผู้อื่น ไม่แสดงอาการจองหอง เกินฐานะ และยโส โอหัง โอ้อวดเกินจริง

     ความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ ถือว่าเป็นการข่มนิสัยตัวเอง ให้อ่อนลง อานิสงน์ผลบุญนี้ คือ เป็นที่รักของผู้ใหญ่ ไม่มีศัตรูปองร้าย และทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

     ดังพุทธภาษิตที่ว่า "อภิวาทนสีลิสัส นิจจัง วุฑฒาปจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง แปลว่า ความประเสริฐ ๔ ประการ คือ อายุยืน ผิวพรรณผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยแข็งแรง ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติ กราบไหว้ ประพฤตินอบน้อม ต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิจ"

     ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ใครที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มักทำให้ชีวิตมีแต่ดี เจริญรุ่งเรือง

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร