​ยิ่งเรียนยิ่งง่าย

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2557

 

 

ยิ่งเรียนยิ่งง่าย
วิชาทางโลก หรือการเรียนรู้ทางโลก
เริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย ไปสู่สิ่งที่ยาก
ยากมากๆ  และก็ได้นิดเดียว
แต่วิชชาธรรมกาย จะเริ่มต้นในสิ่งที่ยากก่อน
แต่ยากไม่มาก  นั่นคือ หยุดแรก
แล้วไปสู่สิ่งที่ง่าย / ง่ายๆ / ง่ายแสนง่าย
ง่ายที่สุด และ ง่ายกว่าง่ายที่สุด
เรื่อยไปตามลำดับ

 

 


๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑