เราต้องเก็บเกี่ยว

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2557

 
 
-เราต้องเก็บเกี่ยวความสุขของผู้อื่นมาไว้ที่เรา
ไม่ใช่เก็บเกี่ยวความทุกข์ของผู้อื่นมาไว้ที่เรา

 

-ใจติดทำให้สะดุด  ใจหลุดทำให้สบาย
เวลาได้เร่งตัวของมันเองอยู่แล้ว
ดังนั้นเวลานั่งสมาธิ  ไม่ต้องไปเร่งอะไร  ให้ประคองใจไปเรื่อยๆ 
อย่างมีสติคือ แตะเบาๆ  และดูเฉยๆ เรื่อยไป

 
 
(ถ้อยคำนำใจใส)