องค์พระที่เห็นช้า

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2558

 

องค์พระที่เห็นช้า

 

            องค์พระที่เห็นช้า

             ที่ผ่านมาเราก็หยุดได้ดีในระดับหนึ่ง  เหลือ แต่ตั้งใจมากไป หยุดได้ แบบกด ๆ จึงมีความสุข แบบที่ไม่สุขไม่ทุกข์ แสดงว่าเรายังไม่นิ่ง  ที่ ไม่นิ่งเพราะมีความตั้งใจ มาก หรือฟุ้ง ทั้งที่เราไม่ ได้ตั้งใจให้มี   และก็ไม่ ได้อยากให้มีด้วย   ไป เจอเรื่องราวระหว่างวัน หรือเรื่องราวในอดีตที่ ผ่านมา เก็บสะสมมา พอ มานั่งก็คลายตัวออกเป็น ภาพ  เป็นเรื่องราวที่เรา ไม่ได้ตั้งใจ  ลูกต้องเอา ชนะตรงนี้ให้ได้ ใจต้อง นิ่งแน่น ต้องเกลี้ยง ๆ ไม่ช้าหรอกลูก ย้อนกลับมาฝึกตรงนี้อีกนิดหนึ่ง

 

 

   พระเทพญาณมหามุนี

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร