ขันติ

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2548

 

 

“ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์
ขันติเป็นตบะของผู้พากเพียร
ขันติเป็นกำลังของนักพรต
ขันตินำประโยชน์สุขมาให้”


 

 

ส. ม. ๒๒๒

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร