นิพพาน "enlightenment"

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2558

 

นิพพาน "enlightenment"

 

นิพพิทา - เบื่อ "disenchantment"
วิราคะ - คลาย "detachment"
วิมุตติ - หลุด "liberation"
วิสุทธิ - บริสุทธิ์ "purity"
สันติ - ใจหยุด "absolute stillness"
นิพพาน "enlightenment"